Osiągnięcie u Uczestników motywacji do zmiany swoich zachowań na skuteczniejsze - to podstawowy cel naszych szkoleń. Gdy grupa ma świadomość korzyści, jakie odniesie ucząc się nowych umiejętności i rozszerzając swoją wiedzę, jej członkowie aktywnie uczestniczą w każdym ćwiczeniu, grze czy dyskusji, zadają pytania i przekładają nowo zdobyte umiejętności na codzienną praktykę w miejscu pracy. Wiele uwagi poświęcamy łączeniu nieco idealnego  "świata szkolenia"  z realnym  "światem pracy" przy pomocy planowania przez każdego uczestnika procesu wdrożenia wiedzy i umiejętności oraz dyskusję, jak radzić sobie z potencjalnymi trudnościami, które mogą pojawić się po drodze.

Przedstawiamy kilkanaście rodzajów szkoleń, które są najczęściej zamawiane przez naszych Klientów.Robimy wiele rodzajów szkoleń dla bardzo zróżnicowanych grup uczestników. Zapraszamy do współpracy przy specjalistycznych szkoleniach kolegów – praktyków z danej dziedziny.Mamy sporo doświadczeń w przeprowadzaniu szkoleń  oraz warsztatów dla:

 • Zarządów firm i kadry dyrektorskiej,
 • Kierowników produkcji w firmach przemysłowych, mistrzów i technologów,
 • Księgowych i finansistów z banków i innych firm,
 • Dyrektorów, kierowników i specjalistów z firm dystrybucyjnych,
 • Analityków, wdrożeniowców architektów, programistów, administratorów, w firmach wdrożeniowych i w wewnętrznych Działach IT. ,
 • Kierowników i specjalistów z Działów Kadr i Rozwoju i Działów Szkoleń.

W zależności od celu szkolenia, jego formy i harmonogramu (cykl szkoleniowy czy pojedynczy warsztat), ocena skuteczności szkolenia przez PRO MOTIO przybiera rozmaite formy:
 1. Każdorazowo po szkoleniu nasi uczestnicy oceniają naszą pracę i swoją satysfakcję przy użyciu ankiet poszkoleniowych skonstruowanych przez Klienta lub ankiet PRO MOTIO.
 2. Jeśli celem szkolenia jest wzrost umiejętności, kształtowanie przekonań i nastawień:
  • Pracowników - Możliwą drogą do ewaluacji jest ocena ze strony menedżerów – przełożonych uczestników szkolenia (przy użyciu specjalnie sporządzonego kwestionariusza). Przełożeni oceniają zauważone przez siebie zmiany w zachowaniach swoich podwładnych. Sam pracownicy oceniają również swoje zachowania przed i po szkoleniu. Ocena taka następuje około 3 miesiące po szkoleniu.
  • Menedżerów - Podstawą jest ocena zachowań menedżerów przez podwładnych przed szkoleniem i po nim. Menedżerowie dokonują również samooceny umiejętności. Stosujemy także sformalizowaną ocenę skuteczności działania menedżerów przez ich przełożonych.
 3. W przypadku cyklów szkoleniowych dla mistrzów i liderów produkcji skuteczność poszczególnych warsztatów jest oceniana przez przełożonych uczestników – przeprowadzają oni z mistrzami rozmowy wdrożeniowe.
 4. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych są ewaluowane na podstawie specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy satysfakcji, oceniających ich szkolenia – wypełniają uczestnicy ich szkoleń. Stosujemy również superwizję szkoleń wykonywaną przez trenerów PRO MOTIO. Raport otrzymuje Klient.
 5. Szczegółowa ocena prezentacji jest prowadzona przez odbiorców prezentacji na podstawie ankiet, a przez uczestników – samoocena prezentacji w pracy po obejrzeniu zarejestrowanych na filmie swoich wystąpień publicznych.
 6. Po szkoleniach dla menedżerów, trenerów, pracowników działów obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego organizujemy spotkania follow – up z uczestnikami , poświęcone ocenie stopnia wdrożenia nowych umiejętności do codziennej praktyki i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
 7.  Wraz z naszymi klientami dokonujemy również ewaluacji wyników finansowych, uzyskanych w wyniku wdrożenia wyników szkolenia do codziennej pracy. Mogą to być np. oszczędności materiałowe, zmniejszenie absencji i rotacji pracowników, koszty pracy i koszty reklamacji.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok