Dla kogo?

Dla osób i zespołów potrzebujących w codziennej pracy twórczych pomysłów i rozwiązań, a w szczególności:
 • Dla menedżerów stosujących w codziennej pracy twórcze myślenie o problemach, wyzwaniach i zadaniach realizowanych przez ich zespoły,
 • Dla działów marketingu, promocji i reklamy
 • Dla trenerów i pracowników działów szkoleń,
 • Dla sprzedawców i handlowców zmagających się z rutyną

Po co?

Szkolenie będzie pomocne dla wszystkich specjalistów, mistrzów i kierowników, którzy opierając się rutynie muszą w sposób niestandardowy rozwiązywać problemy, wprowadzać innowacje do procesów technicznych i procesów przepływu informacji i reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Gdy grupa będzie pracować na realnych zadaniach pochodzących z jej środowiska pracy, wtedy efektem zajęć jest wypracowanie rozwiązań dla istniejących problemów, stworzenie nowych produktów, sposobów działania, haseł reklamowych, planów rozwojowych itp.

Ramowy program zajęć

Program zajęć jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb grupy uczestniczącej w szkoleniu. Jego podstawowe składowe to:
 1. Struktura pracy nad problemem – praktyczne ćwiczenie
 2. Sposoby skutecznej analizy problemów, poszukiwania rozwiązań i wyboru najlepszego pomysłu do realizacji – zastosowanie poszczególnych technik,
 3. Opracowywanie planu wdrożenia wybranego pomysłu – jak budować odpowiedzialność za realizację wybranego pomysłu
 4. Sterowanie pracą grupy pracującej nad problemem,
 5. Najczęściej stosowane skuteczne sposoby wspierania kreatywności w organizacji i radzenia sobie z blokami innowacyjności u pracowników.

Korzyści:

 • Zdobycie przez uczestników warsztatu umiejętności skutecznego użycia technik i metod wspierających twórcze myślenie i działanie,
 • Pobudzenie w uczestnikach twórczego potencjału poprzez rozbudzenie wyobraźni, umiejętności korzystania z odległych skojarzeń i użytecznych metafor,
 • Wzrost umiejętności indywidualnego i grupowego kreowania nowych pomysłów i rozwiązań (nowych produktów, nowych procesów, zaskakujących  prezentacji itp.),
 • Integracja zespołu biorącego udział w szkoleniu i wzrost wewnętrznej motywacji poszczególnych uczestników spotkania do twórczego reagowania na pojawiające się wyzwania,

Proponowane formy zajęć:

Warsztaty: Intensywny, interaktywny, dwudniowy warsztat realizowany w małej - od 6 do 12- osobowej grupie.
Sesje twórczego rozwiązywania problemów: Możliwe jest przeprowadzenie warsztatu w formie pracy nad realnymi zadaniami, czy problemami zawodowymi zgłoszonymi przez uczestników zajęć. Czas trwania warsztatu uzależniony jest od składu grupy i rodzaju rozwiązywanego problemu.
Sesje kreatywności: gdy potrzebą grupy biorącej udział w spotkaniu jest stworzenie nowych produktów, nowych pomysłów reklamowych, nowych, nierutynowych sposobów docierania do klienta proponujemy sesję trwającą w zależności od potrzeb od ½ do 2-dniowych zajęć.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok