Dla kogo?

Dla wszystkich osób przygotowujących i prowadzących prezentacje , zarówno przed audytorium złożonym z kolegów, podwładnych i szefów jak prezentacje dla klientów.

Po co?

W wyniku wdrożenia rezultatów warsztatu wystąpienia publiczne podczas spotkań wewnątrzfirmowe lub/i spotkań z osobami z zewnątrz staną się ciekawsze, krótsze i lepiej przygotowane dzięki zastosowaniu nowych umiejętności uczestników i ich nowemu nastawieniu do możliwości, jakie daje dobrze przygotowana i przeprowadzona prezentacja.

Ramowy program zajęć

Program zajęć jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb grupy uczestniczącej w szkoleniu.  Jego podstawowe składowe to:
 1. Definiowanie celów prezentacji,
 2. Skuteczne sposoby organizowania materiału wykorzystywanego w trakcie prezentacji,
 3. Szacowanie czasu prezentacji,
 4. Sposoby wpływania na słuchaczy i zmieniania ich nastawień,
 5. Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej dostosowane do indywidualności prowadzącego prezentację,
 6. Zasady korzystania z pomocy technicznych (prezentacji PP, filmów, flipcharta),
 7. Prowadzenie dialogu z audytorium,
 8. Radzenie sobie z tremą i trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w trakcie prezentacji
 9. Indywidualne porady, jak udoskonalić swój styl prowadzania prezentacji.

Korzyści:

 • Wzrost zaufania klientów zewnętrznych (w przypadku zajęć dla prowadzących prezentacje zewnętrzne),
 • Budowanie pozytywnego wizerunku i autorytetu osób prowadzących prezentacje,
 • Poznanie przez uczestników warsztatu swoich mocnych stron w roli prezentującego – wzrost samooceny i motywacji do występów publicznych.
 • Lepsze wykorzystanie cennej wiedzy i doświadczeń osób nieśmiałych, dotąd słabo eksponujących siebie w sytuacjach społecznych,
 • Poprawa przepływu informacji w firmie.

Proponowane formy zajęć:

Warsztaty: Dwudniowe lub trzydniowe warsztaty dla grup maksymalnie 12-osobowych. Uczestnicy mają okazję do pracy z kamerą, każdy otrzymuje własną kasetkę z zarejestrowanymi swoimi występami. Ponadto warsztat zawiera indywidualne i grupowe ćwiczenia zestawu potrzebnych umiejętności.
Indywidualny coaching: Dla osób, które potrzebują szczególnego dopracowania swojego warsztatu prezentacyjnego i biegłości w wystąpieniach publicznych proponujemy indywidualna pracę z trenerem i coaching.

Dla kogo?

Dla wszystkich pracowników narażonych w środowisku pracy na duże obciążenie stresem.

Po co?

Długotrwały stres u pracowników i menedżerów jest bardzo kosztowny dla firm. Wysoki poziom stresu u zatrudnionych ma udowodniony związek z wysoką rotacją załogi, dużą liczbą dni na L-4, wypadkami przy pracy, niską wydajnością i problemami jakościowymi. Warto obniżyć wpływ stresu na pracowników. Uczestnicy warsztatu będą potrafili określić swój poziom stresu i zdiagnozować jego przyczyny występujące w pracy, a także przeciwdziałać na różne sposoby nadmiernemu stresowi u siebie i u innych.

Ramowy program zajęć

Program warsztatu jest skoncentrowany na stresie występującym w środowisku zawodowym uczestników zajęć. Szczegółowo omawiane są sposoby radzenia sobie z najczęściej występującymi stresorami: presją czasu, nadmiarem zadań, napiętymi relacjami z klientami lub /i kolegami, trudnościami adaptacyjnymi związane z pracą w środowisku wielokulturowym, trudności związane z koniecznością przystosowania się do częstych zmian o różnym charakterze, manipulacją i niepewnością jutra. Program jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb grupy uczestniczącej w szkoleniu. Jego podstawowe składowe to:
 1. Identyfikacja głównych źródeł stresu w środowisku zawodowym,
 2. Radzenie sobie z presją czasu jako najczęstszym źródłem stresu,
 3. Negatywna informacja zwrotna jako źródło stresu – jak ją przeżyć i jak z niej skorzystać,
 4. Międzyludzki wymiar stresu – jak radzić sobie z trudnymi ludźmi,
 5. Kulturowy wymiar stresu – jak radzić sobie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 6. Zestaw ćwiczeń doskonalących umiejętność szybkiej redukcji stresu do wykorzystania w warunkach pracy

Korzyści:

W trakcie zajęć uczestnicy:
 • poznają skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem występującym w środowisku zawodowym,
 • zdecydują, w jakich sytuacjach sami są źródłem stresu dla siebie i innych
 • przećwiczą zestaw prostych technik ułatwiających redukcję stresu,
 • wybiorą najlepsze dla siebie sposoby profilaktyki stresu,
 • przygotują indywidualny, szczegółowy plan zmian, którego celem jest obniżenie poziomu stresu, jakiemu podlegają bez utraty efektywności.

Proponowane formy zajęć:

Warsztaty: Dwudniowe lub trzydniowe warsztaty dla grup maksymalnie 12-osobowych. W trakcie warsztatu jego uczestnicy nauczą się prostych form relaksacji do wykorzystania w warunkach firmowych.
 Indywidualny coaching: Dla osób szczególnie narażonych na stres w środowisku pracy lub/i wypalonych zawodowo proponujemy indywidualną pracę z trenerem i coaching.

Firmy poszukują ludzi elastycznych i twórczych, dobrze radzących sobie w szybko zmieniających się warunkach, odpornych na stres, komunikatywnych i potrafiących skutecznie przekonywać do swoich pomysłów kolegów i klientów.
 
Jesteśmy przekonane, że wszystkie te umiejętności można u pracowników skutecznie rozwijać i doskonalić. Dlatego proponujemy zestaw warsztatów wspierających osobistą skuteczność.

Bywa, że najtrudniejszym zadaniem menedżera nie jest osiągnięcie założonego rezultatu, lecz zbudowanie zespołu, w którym każdy z jego członków jest równo zaangażowany i czuje się odpowiedzialny za realizację całości zadania wyznaczonego zespołowi , a nie tylko tej jego części, która jest mu powierzona. Proponowany przez nas moduł uczy menedżerów nowego stylu pracy z zespołem. Jest odpowiedzią na pytania - jak pracować z zespołem, aby jego poszczególni członkowie brali odpowiedzialność za wyniki całego zespołu, jak wspólnie budować plan realizacji zadania, jak uzgadniać jego poszczególne etapy i jak je modyfikować w trakcie trwania realizacji zadania tak, aby nie utracić zaangażowania pracowników narażonych na konieczne zmiany. Dodatkowym efektem stosowania doskonalonego w trakcie zajęć stylu pracy z zespołem jest wzrost autorytetu i zaufania do szefa.

Szkolenie szczególnie przydatne dla menedżerów:

 • pragnących rozwinąć swój styl zarządzania,
 • poszukujących odpowiedzi na pytanie jak trwale zmotywować pracowników do realizacji złożonych zadań,
 • prowadzących zespoły projektowe,
 • kierujących zespołami menedżerskimi.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok