Szkolenia dla Mistrzów Produkcji, Liderów i Brygadzistów

AKADEMIA MISTRZÓW

 

wyjątkowy program integrujący rozwój zawodowy mistrzów, brygadzistów i kierowników

Dla kogo?

Dla osób bezpośrednio zarządzających pracownikami produkcyjnymi; mistrzów i brygadzistów pracujących w zakładach przemysłowych rożnych typów i firmach usługowych przy współpracy z Kierownikami.

Po co?

Firmy produkcyjne potrzebują w okresie ciągłych zmian organizacyjnych i technologicznych samodzielnych, dobrze współpracujących z innymi, kreatywnych mistrzów i liderów. Znajomość ekonomiki produkcji i  kontroli wskaźników produkcyjnych jest warunkiem samodzielności mistrzów. Umiejętność motywowania załogi i elastycznego organizowania współpracy ludzi są dla nich równie zasadniczymi umiejętnościami.
Mamy doświadczenia, jak rozwijać potrzebne do tego postawy i kompetencje zakładach przemysłowych.
Źródłem najlepszej wiedzy na temat produkcji, jej ekonomiki i wskaźników są menedżerowie z zakładów przemysłowych. To ich właśnie angażujemy w przekazywanie wiedzy mistrzom.
Trenerzy Pro Motio biorą na siebie rozwijanie kompetencji „miękkich”.
Wdrożenie przekazywanych treści szkoleniowych jest skuteczne tylko przy intensywnej współpracy z przełożonymi mistrzów i brygadzistów. Włączenie ich w prace Akademii zauważalnie poprawia współpracę pomiędzy wszystkimi, którzy zarządzają produkcją oraz ułatwia uczestnikom Akademii pierwsze praktyczne testowanie nowo zdobytych wiadomości.

Ramowy program zajęć:

Moduły szkoleniowe są każdorazowo intensywnym warsztatem prowadzonym przez trenerów firmy Pro Motio przy udziale Profesorów – kierowników wybranych przez firmę zlecającą szkolenie. Pomiędzy kolejnymi blokami zajęć uczestnicy Akademii realizują specjalne zadania domowe, które są weryfikowane przez wyznaczonych do tej roli i przygotowanych Coachów wewnętrznych.

W każdym z trzech modułów Akademii znajduje się:

I. Zajmujący ¾ czasu blok zajęć dotyczący umiejętności „miękkich”-  uwzględniający kolejno problematykę:
 1. zlecania i nadzoru nad realizacją zadań
 2. prowadzenia zebrań i spotkań z załogą
 3. codziennego motywowania pracowników
 4. prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 5. rozwiązywania konfliktów pojawiających się w pracy
 6. budowania współpracy w firmie.
II.  Zajmujący ¼ czasu blok zajęć dotyczących ekonomiki, innowacyjności, planowania i organizowania procesów produkcyjnych prowadzony przez kierowników - Profesorów(przygotowany na indywidualne zamówienie Zamawiającego w ścisłej współpracy z przełożonymi uczestników Akademii).

Możliwe korzyści:

Akademia Mistrzów jest skutecznym sposobem na doskonalenie umiejętności zarządzania w całej organizacji, gdyż jej efektem jest nie tylko wzrost u jej uczestników wiedzy z zakresu zarządzania i organizowania procesów produkcyjnych lecz również:
 • Lepsza komunikacja i zaufanie pomiędzy  kierownictwem a mistrzami / liderami/brygadzistami
 • Wzrost poczucia wpływu i odpowiedzialności za wynik , motywację ludzi i jakość współpracy u wszystkich uczestników Akademii
 • Dobra współpraca pomiędzy mistrzami pochodzącymi z różnych obszarów tego samego zakładu ( np. utrzymanie ruchu vs produkcja),
 • Znaczący wzrost zysku firmy z  innowacji dotyczących organizacji produkcji i rozwiązań technicznych.
 • Wdrożenie kierowników do roli coachów swoich podwładnych oraz do roli przekazujących wiedzę fachową na co dzień.

Proponowane formy zajęć:

Na pełny cykl Akademii Mistrzów składają się:

 1. Warsztat konsultacyjny dla przełożonych przyszłych uczestników Akademii - w jego trakcie ustalana jest ostateczna wersja programu zajęć, oraz omawiane są zadania domowe, które realizować będą uczestnicy w trakcie trwania Akademii
 2. Szkolenie dla kierowników , pełniących w  Akademii  role Profesorów i Coachów – przygotowujące szczegółowy scenariusz zajęć z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji. W trakcie tych zajęć przyszli Profesorowie Akademii uczeni są też podstaw prowadzenia szkoleń i warsztatów. Kierownicy - Coachowie przygotowują się do profesjonalnego wspierania uczestników Akademii.
 3. Moduły szkoleniowe  w formie dwudniowych warsztatów.
 4. Spotkanie podsumowujące efekty Akademii i planujące dalsze etapy wdrażania treści omawianych w trakcie trwania Akademii.
Pełny cykl zajęć Akademii trwa kilka miesięcy – w zależności od liczebności uczestników i zakresu rozwijanych umiejętności.
Możliwe jest indywidualne ułożenie programu i rytmu pracy Akademii dopasowane do konkretnych potrzeb Zlecającego.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok